สอบถามข้อมูลสินค้า และ ข้อมูลบริการ โทร : 093 830 5297 / Line ID : indykits / Mail : sales@indykits.com

Product

Service

บริการนำเข้าสินค้า

สินค้ากลุ่ม IT , Electronic , Spare Part

ทั้งทางเรือ และ ทางอากาศ

ดำเนินการรวดเร็ว ตรงเวลา

บริการขนส่งและกระจายสินค้า

รวดเร็ว ตรงเวลา ควบคุมต้นทุนได้

พร้อมทั้งนำเสนอช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า